Kontingent

Kontingent

Halvårligt kontingent på minihold (5-8 år): 500 kr. + betalingsgebyr


Halvårligt kontingent på Børne- og ungdomshold (8-14 år): 800 kr. + betalingsgebyr


Halvårligt kontingent på senior/voksenhold (15+ år): 800 kr. + betalingsgebyr


Halvårligt kontingent for passive/inaktive medlemmer: 125 kr. + betalingsgebyr


Betaling

Kontingentet forfalder hhv. 15. januar for første halvår og 1. september for andet halvår.


Kontingentet opkræves af klubben via holdsport og betales via betalingskort eller via MobilePay.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben via e-mail til info@hejudo.dk

Alternativt via kontaktformularen på hjemmesiden.


Udmeldelse skal ske til udgangen af et halvår.

Altså inden 31. december eller inden 30. juni.Opdateret august 2021

Bestyrelsen