Kontingent

Kontingent

Halvårligt kontingent indtil 8 år: 500 kr. (inkl. det halvår man runder 8) 


Halvårligt kontingent fra 8 år: 800 kr. 


Halvårligt kontingent for passive medlemmer: 125 kr.


Kontingentet opkræves af klubben via holdsport og betales via betalingskort eller via MobilePay.

Kontingentet forfalder hhv. 1. januar for første halvår og 1. august for andet halvår.